Anne sütüyle beslenip büyümek her yenidoğanın hakkıdır. Sağlıklı yenidoğanlar için en uygun beslenme şekli kendi annesi tarafından emzirilmesidir. Doğumdan sonraki fizyolojik sürecin bir devamı olarak emzirme dönemi başlar. Emzirmenin anne ve bebek üzerinde birçok sağlık faydası vardır. Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan hemen sonra yalnızca anne sütü almalarını, 6. ayından sonra ise ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini önermektedir.